Testaus ja käyttöönotto

Nopeuta laitteen tai koneen käyttöönottoa

Testaamme suunnittelemiamme koneita ja laitteita joko omissa tai asiakkaan tiloissa. Riippuen toimeksiannosta, voimme tehdä myös laitteen asennuksen asiakkaan puolesta. Testauksessa käydään läpi mm. kaikkien liikkuvien osien, antureiden, väylien, näyttöjen, paneelien ja käsiohjauksien toiminta. Ohjelma ladataan laitteeseen ja testataan, että se toimii oikein. Laitteisiin tehdään myös parametroinnit.

Testauksesta tehdään tarvittavat pöytäkirjat (FAT/SAT) ja aina vähintään testausmerkinnät io-listaan.

Jos laitteen toiminnassa esiintyy vikoja tai häiriöitä, korjaukset tehdään välittömästi. Kun olemme vastanneet itse laitteen kokonaissuunnittelusta (ohjelmointi/automaatio/sähkö), pystymme myös joustavasti ja nopeasti tekemään muutokset kuviin. Tämä nopeuttaa usein prosessia, koska yksi taho vastaa muutosten päivittämisestä dokumentteihin välittömästi ja koko projektin ajan.

Testauksen jälkeen voimme osallistua koneen tai laitteen käyttöönottoon. Käyttöönottotilanteessa kone- tai laite käsittelee tuotannon tai prosessin todellista materiaalia tai kappaleita.Tällöin esille voi tulla asioita, joita ei huomata testivaiheessa esimerkiksi, jos koneen läpi ajettava materiaali puuttuu. Lisäksi lopulliset kytkennät ja laitteet ovat yleensä erilaiset kuin testiympäristössä. Samoin kuin testivaiheessa, pystymme joustavasti ja nopeasti toteamaan tarvittavat muutokset tai mahdolliset lisäosat, tekemään muutokset ja huolehtimaan muutosten tekeminen suunnitelmiin ja kuviin. Kun yksi taho vastaa kaikesta kokonaissuunnittelusta, muutosten tekeminen on huomattavasti nopeampaa käyttöönottotilanteissa, kuin jos muutoksia täytyy hyväksyttää/teettää usean eri organisaation suunnittelijoilla.

Lue lisää kokonaissuunnittelustamme.